Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim


 • Kontakt

  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

  E-mail:

  pore@powiatlwowecki.pl


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 151914
  • Do końca roku: 162 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2019-07-22

  Imieniny: Magdaleny, Mileny

Roczne Plany Wspomagania

 

 

Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) – specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji Rocznego Planu Wspomagania (RPW).

Lista placówek objętych  wsparciem Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji:

 

SORE Janina Huterska-Górecka:

- Publiczne Przedszkole w Gryfowie Śląskim

- Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku

- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku

- Gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku

- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku 

 

 SORE Jadwiga Zaborek:

- Przedszkole w Zespole Szkół we Wleniu

- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół we Wleniu

- Gimnazjum w Zespole Szkół we Wleniu

- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

- Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim 

 

 SORE Elżbieta Szawłowska:

- Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim

- Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

- Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim 

 

 SORE Monika Ignaciuk-Borkowska:

- Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim

- Szkoła Podstawowa w Uboczu

- Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim

 

 SORE Mariola Wasilewska:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim

- Szkoła Podstawowa w Niwnicach

- Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim – Szkoła filialna w Zbylutowie

- Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych

 

 SORE Paweł Śliwiński:

- Szkoła Podstawowa w Pławnej

- Gimnazjum w Zespole Szkół w Lubomierzu

- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lubomierzu

- Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Artykuły