Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim


 • Kontakt

  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

  E-mail:

  pore@powiatlwowecki.pl


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 151911
  • Do końca roku: 162 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2019-07-22

  Imieniny: Magdaleny, Mileny

O nas

       Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości edukacji jest skuteczność nauczycieli, która wynika z ich zawodowego przygotowania.

Doskonalenie nauczycieli jest kluczem do rozwoju szkół i podnoszenia jakości kształcenia, a jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest zespołowe uczenie się nauczycieli.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim /PORE/powstał z połączenia dotychczas funkcjonujących oddzielnie placówek wspierających szkoły i placówki oświatowe tj.

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lwówku Śląskim
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim oraz
 • Powiatowego Centrum Edukacji, w skład którego wchodziły – Powiatowy Ośrodek Doradztwa Programowo-Metodycznego oraz Biblioteka Pedagogiczna.

PORE planując swoje działania odnosi się do głównych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na każdy rok szkolny oraz potrzeb lokalnego środowiska oświatowego.
Jednym z podstawowych celów działalności Ośrodka  jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, wykorzystując:

 • zasób kadrowy placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  informacji pedagogicznej, doradztwa metodycznego,
 • specjalistów i ekspertów z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na podstawie porozumienia o współpracy, podpisanego w 2017r.

Artykuły