Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim


 • Kontakt

  Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

  E-mail:

  pore@powiatlwowecki.pl


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 310776
  • Do końca roku: 235 dni
  • Do wakacji: 46 dni

 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2021-05-10

  Imieniny: Antoniny, Izydory

Informacje o projekcie

 

 

Projekt ,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Powiat Lwówecki/Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 3.5.) na realizację projektu

,,Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim " 

  

Ogólne informacje o projekcie

Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
 
Priorytet:  III Wysoka jakość systemu oświaty
 
Działanie:  3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
 
Okres realizacji: 01.04.2014r.-30.09.2015r.
 
Wartość projektu:  999 888,90 zł
 
Obszar realizacji: Powiat Lwówecki
 
Biuro projektu:  Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim
 

Cel główny projektu

      • Podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lwóweckim poprzez opracowanie i wdrożenie do końca                09.2015r powiatowego programu wspomagania na bazie Rocznych Planów Wsparcia realizowanych w 28 placówkach.

 

Cele szczegółowe projektu

 • Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez realizację Rocznych Planów Wsparcia w 28 placówkach oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego realizowanych w roku szkolnym 2014/2015.
 • Poprawa współpracy i wymiany doświadczeń między szkołami i przedszkolami poprzez organizację 6 sieci współpracy i doskonalenia.
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności  dyrektorów poprzez realizację Rocznych Panów Wsparcia w 28 placówkach oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w roku szkolnym 2014/2015. 

 

Beneficjenci projektu

1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim

2. Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim

3. Publiczne Przedszkole w Gryfowie Śląskim

4. Zespół Szkół we Wleniu - Przedszkole

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku - Przedszkole

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku - Szkoła Podstawowa

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim 

8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim 

9. Zespól Szkół we Wleniu - Szkoła Podstawowa

10. Szkoła Podstawowa w Pławnej 

11. Szkoła Podstawowa w Uboczu

12. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim - Szkoła Filialna w Zbylutowie 

13. Szkoła Podstawowa w Niwnicach

14. Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich

15. Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim

16. Gimnazjum w Lwówku Śląskim 

17. Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

18. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku - Gimnazjum

19. Zespół Szkół w Lubomierzu - Gimnazjum

20. Zespół Szkół we Wleniu - Gimnazjum

21. Zespól Szkół w Lubomierzu - Liceum Ogólnokształcące

22. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku - Liceum Ogólnokształcące

23. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim - Liceum
     Ogólnokształcące

24. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim -  Technikum

25. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim - Technikum

26. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich - Technikum

27. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim - Zasadnicza
      Szkoła Zawodowa

28. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich - Zasadnicza Szkoła
      Zawodowa

29. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych